aplikacja Matura google play app store

Reporter radiowy / telewizyjny / prasowy

Przygotowuje reportaże radiowe, telewizyjne lub prasowe; wybiera temat reportażu i przeprowadza kwerendę źródłową oraz zbiera informacje od różnych osób mających związek z tematem reportażu; prezentuje na antenie radia lub telewizji, w prasie lub na portalach internetowych przygotowane reportaże.

Główne zadania:
 • zbieranie informacji na dany temat i przygotowywanie reportaży radiowych / telewizyjnych / prasowych lub sieciowych oraz pełnienie funkcji sprawozdawczej, dostarczyciela nowych informacji;
 • przygotowywanie reportaży o tematyce zależnej od potrzeb lub specjalności, m.in. popularno-naukowych, śledczych, wojennych, sądowych, fabularnych, interwencyjnych, sprawozdawczych, problemowych, historycznych, podróżniczych, społeczno-obyczajowych, sportowych itp.;
 • prezentowanie przygotowanych reportaży na antenie radia lub telewizji,
  w prasie lub na portalach internetowych;
 • posługiwanie się urządzeniami elektronicznymi służącymi do rejestracji
  i transmisji danych i obrazu oraz oprogramowaniem do tworzenia tekstów;
 • śledzenie bieżących wydarzeń w obszarze zainteresowań zawodowych oraz tematyki wskazanej przez przełożonych;
 • przestrzeganie etyki zawodowej i przekazywanie rzetelnych i sprawdzonych informacji;
 • przestrzeganie zasad zapewniania ochrony źródeł informacji;
 • przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
przygotowanie promocji reportaży.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności