aplikacja Matura google play app store

Renowator mebli artystycznych

wybrane grupy: zawody ogólne

Renowator mebli artystycznych wykonuje zabiegi renowacyjne mebli współczesnych oraz zabytkowych.
Renowator mebli artystycznych jest zawodem rzemieślniczym. Celem pracy renowatora mebli artystycznych jest wykonywanie usług w zakresie renowacji i konserwacji mebli współczesnych i zabytkowych. Renowator wykonuje naprawy (pęknięć, wypaczeń) oraz wzmocnienia konstrukcji mebli, rekonstruuje brakujące elementy i podzespoły mebli, impregnuje drewno oraz eliminuje owady niszczące drewno. Naprawia powierzchniowo drewno lite oraz powierzchnie okleinowane, zaprawia ubytki i ewentualnie wymienia zniszczone podzespoły i elementy mebli. Wykonuje zabiegi snycerskie, usuwa stare powłoki wykończeniowe mebli, przygotowuje powierzchnie pod wykończenie, barwi drewno, wykańcza meble metodami tradycyjnymi i nowoczesnymi, konserwuje okucia meblowe i inne elementy wchodzące w skład mebli.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
  • przyjmowanie mebli do renowacji oraz ocenianie ich stanu technicznego;
  • opracowywanie planu prac renowacyjnych;
  • kosztorysowanie usług renowacyjnych oraz rozliczanie kosztów zużytego materiału i kalkulacja usługi;
  • dobieranie odpowiednich materiałów, technologii i obliczanie zapotrzebowania materiałowego;
  • czytanie rysunków roboczych i sporządzanie szkiców odręcznych;
  • konserwacja i renowacja mebli współczesnych;
  • konserwacja i renowacja mebli zabytkowych;
  • obsługiwanie maszyn, elektronarzędzi oraz narzędzi niezbędnych do prac renowacyjnych oraz ich konserwowanie;
  • sporządzanie dokumentacji rysunkowej, fotograficznej oraz pisemnej ilustrującej przebieg prac renowacyjnych w przypadku mebli zabytkowych.


Zawód renowatora mebli artystycznych można zdobyć na drodze kształcenia rzemieślniczego. W zawodzie mogą pracować również osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz średnim technicznym po kierunkach związanych z przemysłem stolarskim, po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie konserwacji i renowacji mebli. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Do pracy nad renowacją mebli zabytkowych niezbędne jest doświadczenie i rozległa wiedza na temat mebli zabytkowych, technologii ich wytwarzania oraz konserwacji wraz ze znajomością stolarstwa i stosowania substancji chemicznych niezbędnych do wykonywania prac renowacyjnych. Przygotowanie do wykonywania zawodu renowatora mebli artystycznych mają osoby, które ukończyły szkolenia w zakresie stosowania technik renowacji mebli zabytkowych. Renowację mebli zabytkowych mogą wykonywać także osoby z wykształceniem zawodowym w zawodzie stolarza meblowego mającego doświadczenie i wiedzę w zakresie dawnych technologii meblarskich oraz dobrą znajomość zagadnień renowacji mebli zabytkowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności