aplikacja Matura google play app store

Religioznawca

Zajmuje się poznawaniem i upowszechnianiem historii i filozofii religii; prowadzi badania teoretyczne i empiryczne dotyczące religii występujących w świecie.

Główne zadania:
  • poznawanie teorii religii (badanie źródeł historycznych, literatury przedmiotu, dostępnych zbiorów kultury materialnej itp.) oraz stosowanie założeń i twierdzeń teoretycznych do analizy i wyjaśniania rozmaitych procesów oraz  zjawisk zachodzących w historii religii i w religiach współcześnie występujących na świecie;
  • organizowanie i prowadzenie badań naukowych nad religiami;
  • dokumentowanie wiedzy o religii (w tym: zbieranie wszelkiego rodzaju materiałów, dokumentów, przedmiotów oraz ich archiwizowanie i opracowywanie naukowe);
  • przygotowywanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących religii;
  • wygłaszanie referatów i prelekcji na temat religii, udział w dyskusjach, sympozjach, seminariach i konferencjach dotyczących wiedzy o religiach świata;
  • pisanie książek, artykułów i komunikatów naukowych z dziedziny religioznawstwa;
  • opracowywanie recenzji o publikacjach naukowych dotyczących wiedzy o religiach;
  • uprawianie publicystyki z dziedziny religioznawstwa na podstawie obserwacji współczesnych zjawisk występujących w poszczególnych religiach;
  • współpraca z innymi przedstawicielami religioznawstwa w kraju i za granicą;
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie działalności dydaktycznej z dziedziny religioznawstwa lub etyki; prowadzenie działów publicystyki kulturalnej i religijnej w czasopismach, radiu i telewizji; zasiadanie w jury (komisjach) olimpiad i turniejów wiedzy o religiach; prowadzenie działalności edytorskiej w zakresie piśmiennictwa o religiach świata.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności