aplikacja Matura google play app store

Rekwizytor

wybrane grupy: zawody ogólne

Dostarcza na miejsce spektaklu (teatralnego, filmowego, telewizyjnego itp.) gotowe rekwizyty lub montuje je z elementów, ustawia na właściwych miejscach; magazynuje rekwizyty.

Główne zadania:
dostarczanie, najczęściej za pomocą podręcznych środków transportowych, rekwizytów na właściwe miejsce planu filmowego lub prób;
dokonywanie zmian rekwizytów podczas spektakli oraz prób, zarówno w czasie przerw, jak i trwania akcji scenicznych - zgodnie z ustaleniami technicznymi oraz reżysersko-scenograficznymi;
przechowywanie powierzonych rekwizytów w podręcznym magazynie;
prowadzenie książki ewidencyjnej wszystkich powierzonych sobie rekwizytów i materiałów pomocniczych;
prowadzenie ewidencji rekwizytów przyjmowanych do eksploatacji lub oddawanych do magazynów głównych;
ekspediowanie i ponowne przyjmowanie rekwizytów wywożonych, np. na występy, do naprawy, w celu wypożyczenia;
dokonywanie oględzin stanu technicznego rekwizytów i materiałów inscenizacyjnych bezpośrednio z nimi związanych;
dostarczanie rekwizytów na miejsca gry aktorów w kompletach, ich montowanie i ustawianie wg ustaleń scenograficznych oraz reżyserskich, w czasie wymaganym organizacją pracy; instruowanie aktorów o sposobie posługiwania się rekwizytami;
wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych, jak czyszczenie elementów rekwizytów podlegających szczególnym zabrudzeniom, oraz drobnych prac naprawczo-konserwacyjnych rekwizytów (a także ich wszelkich ozdób), jak ręczne zszywanie rozdartych tekstylnych części, zbijanie, związywanie, usztywnianie złamanych elementów oraz ich podmalowywanie;
wykonywanie tymczasowych przeróbek rekwizytów, zgodnie z ustaleniami scenograficznymi lub reżyserskimi;
przygotowywanie do transportu, tj. spisywanie i pakowanie powierzonych rekwizytów oraz związanych z nimi bezpośrednio materiałów inscenizacyjnych;
dbałość o bezpieczeństwo oraz higienę pracy aktora i swoją, np. przez dokładny montaż wszystkich elementów rekwizytów, dokonywanie bieżących oględzin ich technicznego stanu oraz usuwanie uszkodzeń, mogących spowodować zadrapania, zranienia lub inne uszkodzenia ciała;
wykonywanie prac pomocniczych w pracowniach modelarskich;
wykonywanie prac związane z montażem dekoracji (w przypadku rekwizytora - mężczyzny).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności