aplikacja Matura google play app store

Redaktor programowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Programuje stosowny wycinek zadań w układzie pasmowym, zgodnie z przyjętym programem ramowym w radiu czy telewizji; opracowuje w uzgodnieniu z właściwymi komórkami wewnętrznymi całościową ofertę programową w zakresie przydzielonego odcinka, z uwzględnieniem kosztów i warunków produkcyjnych jej realizacji; dokonuje selekcji ofert programowych wewnętrznych i zewnętrznych.

Główne zadania:
- programowanie stosownego wycinka zadań w układzie pasmowym, zgodnie z przyjętym programem ramowym;
- opracowywanie, w uzgodnieniu z właściwymi komórkami wewnętrznymi, całościowej oferty programowej w zakresie przydzielonego odcinka, z uwzględnieniem kosztów i warunków produkcyjnych jej realizacji;
- przeprowadzanie selekcji ofert programowych wewnętrznych i zewnętrznych, według przyjętych kryteriów i proporcji oraz kwalifikowanie programów do realizacji;
- opracowywanie ramowego podziału zadań dla poszczególnych redaktorów zamawiających;
- bieżący nadzór nad pracą redaktorów zamawiających w zakresie prawidłowości i profesjonalizmu realizacji przydzielonych zadań szczegółowych;
- nadzorowanie prawidłowej gospodarki środkami przydzielonymi na pokrycie kosztów działalności danego odcinka zadań;
- składanie do dyrektora programu wniosków dotyczących obsady kadrowej oraz dokonywanie oceny pracy zespołu współpracującego;
- prowadzenie dokumentacji według obowiązujących zasad;
- udział w kolaudacjach i przyjmowanie programów;
- analiza i ocena wykonania zadań programowych w zakresie kreowanej na antenie tematyki, pasm programowych i jednostkowych programów telewizyjnych czy radiowych;
- opracowywanie programowych materiałów informacyjnych i analitycznych na potrzeby pozaantenowe;
- opracowywanie okresowych i tematycznych recenzji pozaantenowych dotyczących wartości merytorycznej i warsztatowej programów w przydzielonym zakresie;
- uczestniczenie w kolegium programu;
- odpowiedzialność za powierzone mienie i przestrzeganie przepisów prawa, a w szczególności: prawa autorskiego, prasowego, konwencji i porozumień z zawodowymi stowarzyszeniami oraz dotyczących tajemnicy służbowej (handlowej);
- stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie programowym, realizacyjnym i technicznym.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności