aplikacja Matura google play app store

Ręczny znakowacz wyrobów

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się ręcznym znakowaniem materiałów i wyrobów.

Główne zadania:
  • ręczne znakowanie produktów, opakowań indywidualnych i zbiorczych, rozmaitych pojemników oraz opakowań transportowych zgodnie z wymaganiami norm i warunków technicznych określonych dla danego rodzaju produktów i rodzaju transportu;
  • posługiwanie się ręcznymi drukarkami, tłoczarkami, numeratorami czcionkowymi i wielokrążkowymi, stemplami znakującymi, znakownikami, datownikami, długopisami mikroudarowymi itp. urządzeniami do powtarzalnego znakowania na metalu, tworzywach sztucznych lub materiałach porowatych;
  • wymienianie materiałów eksploatacyjnych (tusze, farby, tonery itp.) w urządzeniach znakujących;
  • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
pakowanie oznakowanych wyrobów do opakowań zbiorczych i transportowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności