aplikacja Matura google play app store

Realizator światła

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się oświetlaniem planów filmowych podczas realizacji programów w studiach telewizyjnych, w plenerach i innych miejscach; przygotowuje scenariusz realizacji światła danego programu; odpowiada za artystyczne ustawienie światła, tak żeby plan gotowy był do próby, nagrania lub emisji „na żywo” w zaplanowanym terminie; dokonuje wszelkich niezbędnych korekt, przemieszczeń i przestawień światła; nadzoruje ekipę oświetleniową.

Główne zadania:
- współpraca z reżyserem, realizatorem programu i scenografem w celu ustalenia wymagań, jakie ma spełniać scenariusz światła;
- zapoznawanie się ze scenariuszem i konspektem oraz udział w sporządzaniu dokumentacji programu;
- przygotowywanie scenariusza realizacji światła danego programu w studio telewizyjnym, plenerze czy innym miejscu;
- ustawianie świateł z uwzględnieniem wymagań artystycznych, tak żeby plan był gotów do próby, nagrania lub emisji „na żywo” w zaplanowanym terminie;
- dokonywanie wszelkich niezbędnych korekt, tj. przestawianie i przemieszczanie świateł;
- realizowanie efektów świetlnych w zależności od wymogów i potrzeb wszelkiego rodzaju programów;
- uczestniczenie w próbach sytuacyjnych w ostatniej fazie przygotowania programu, jeśli program, reżyser lub realizator tego wymaga;
- nadzorowanie na planie pracy członków ekipy oświetleniowej;
- udział w dokrętkach i dogrywkach stanowiących element programu;
- przestrzeganie przepisów ppoż. oraz bhp.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności