aplikacja Matura google play app store

Realizator rekonstrukcji dźwięku

wybrane grupy: zawody ogólne

Przygotowuje, organizuje i przeprowadza rekonstrukcję muzyki i mowy, uwzględniając priorytetowe potrzeby archiwalne i programowe, posługując się technologią analogową i cyfrową; tworzy, udoskonala, wprowadza nowe technologie i metody w dziedzinie rekonstrukcji dźwięków.

Główne zadania:
- organizowanie, przygotowywanie i wykonywanie rekonstrukcji muzyki i mowy, z uwzględnieniem priorytetowych potrzeb archiwalnych i programowych oraz z wykorzystaniem zarówno technologii analogowej, jak i cyfrowej;
- udoskonalanie własnych metod rekonstrukcji i upowszechniania nagrań muzycznych;
- opracowywanie i zastosowanie nowych sposobów korelacji dzieła muzycznego utrwalonego na różnych nośnikach oraz współdziałanie w zakresie prac laboratoryjnych i eksperymentalnych;
- tworzenie, udoskonalanie oraz poszukiwanie nowych technologii i metod w twórczej działalności rekonstrukcji dźwięków;
- współuczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie rekonstrukcji muzyki i mowy, z uwzględnieniem zagadnień wchodzących w zakres psychoakustyki;
- prowadzenie dokształcania i instruktażu dla podległych pracowników w dziedzinie rekonstrukcji cylindrów Edisona, decelitów, acetatów, płyt standardowych i taśm magnetofonowych;
- współuczestniczenie w działaniach popularyzujących osiągnięcia w dziedzinie rekonstrukcji nagrań;
- dbanie o właściwą eksploatację, konserwację i naprawy użytkowanego sprzętu i aparatury.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności