aplikacja Matura google play app store

Realizator dźwięku

wybrane grupy: zawody ogólne

Przygotowuje dokumentację dotyczącą realizacji dźwięku przy współpracy z reżyserem i realizatorem programu; przeprowadza nagrania słowne, muzyczne i efektów dźwiękowych; przygotowuje, montując bądź dobierając w taśmotece, wszelkiego rodzaju efekty dźwiękowe; realizuje dźwięk na próbach kamerowych i w czasie trwania programu.

Główne zadania:
- zaznajamianie się ze scenariuszem lub konspektem programu;
- przygotowywanie dokumentacji realizacyjnej dźwięku przy współpracy z reżyserem i realizatorem programu;
- składanie zamówień na niezbędny sprzęt i środki potrzebne do realizacji programu;
- przeprowadzanie nagrań słownych, muzycznych i efektów dźwiękowych;
- przygotowywanie wszelkiego rodzaju efektów dźwiękowych za pomocą montażu bądź przez dobieranie w taśmotece;
- realizowanie dźwięku na próbach kamerowych i w czasie trwania programu;
- branie udziału w montażu programu, jeśli reżyser lub realizator programu uznają to za konieczne;
- branie udziału w końcowych próbach sytuacyjnych dużych programów artystycznych czy imprez publicystycznych;
- przeprowadzanie zgrania realizowanego programu;
- odpowiadanie za jakość artystyczną elementów dźwiękowych w przygotowywanym programie.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności