aplikacja Matura google play app store

Ratownik morski

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje zadania związane z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu oraz zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego.

Główne zadania:
 • uczestniczenie w akcjach poszukiwania i podejmowania rozbitków z wody i środków ratunkowych oraz ewakuowania ludzi ze statku;
 • udzielanie poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy, obejmującej m.in.: udrażnianie dróg oddechowych, resuscytację krążeniowo-oddechową, tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran, unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć, ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem, wstępne działania przeciwwstrząsowe (właściwe ułożenie osób, ochrona termiczna), stosowanie tlenoterapii biernej, wsparcie psychiczne;
 • transport poszkodowanych (rozbitków, rannych i chorych) na ląd, przekazywanie ich personelowi karetek pogotowia;
 • uczestniczenie w akcjach związanych ze zwalczaniem zanieczyszczeń środowiska morskiego mających na celu ograniczanie oraz usuwanie z powierzchni morza rozlewów ropy naftowej, produktów ropopochodnych (oleje) oraz innych niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych powstałych w wyniku wypadków morskich oraz katastrof przemysłowych na lądzie;
 • obsługiwanie statków, łodzi i specjalnych pojazdów ratowniczych;
 • obsługiwanie urządzeń i wyposażenia ratowniczego;
 • utrzymywanie urządzeń i wyposażenia ratowniczego w natychmiastowej gotowości do działań ratowniczych;
 • utrzymywanie kondycji i gotowości zapewniającej natychmiastowe podjęcie działań ratowniczych;
 • posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej;
 • uczestniczenie w szkoleniach, treningach i ćwiczeniach poszukiwawczych i ratowniczych oraz zwalczania zanieczyszczeń na morzu;
 • prowadzenie i gromadzenie dokumentacji z akcji ratowniczych (sprawozdania z akcji, karty udzielonej pomocy medycznej).


Zadania dodatkowe:
uczestniczenie w innych działaniach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem na morzu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności