aplikacja Matura google play app store

Ratownik górniczy

wybrane grupy: zawody ogólne

Bierze udział w akcjach niesienia pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia osób znajdujących się w zakładzie górniczym, a także w razie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego wskutek: pożaru, wybuchu gazów, pyłu węglowego lub pyłów siarkowych, wyrzutu gazów i skał, wdarcia się wody do kopalni, obwału, zawału lub tąpnięcia, erupcji otworowej lub wydzielania się siarkowodoru lub awarii energomechanicznej; wykonuje prace profilaktyczne mające na celu zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa pracowników lub ruchu zakładu górniczego; w akcjach ratowniczych wykorzystuje specjalistyczny sprzęt oraz inne urządzenia energomechaniczne.

Główne zadania:
 • ratowanie ludzi, udzielanie pierwszej pomocy i prowadzenie wstępnej segregacji medycznej;
 • udział w akcjach ratowniczych przy likwidacji zawałów, przy pracy w szybach, szybikach i stromych wyrobiskach, przy pracach pod wodą, przy planowym ograniczaniu zasięgu pożaru i jego izolowaniu od reszty kopalni;
 • udział w aktywnej likwidacji ogniska pożaru przy pomocy gaśnic, hydronetek i agregatów gaśniczych;
 • stawianie obudowy wyrobisk ratowniczych;
 • stawianie wszelkiego rodzaju tam w wyrobiskach;
 • uruchamianie i obsługiwanie specjalistycznego sprzętu używanego w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej, takiego jak: sprzęt ochrony układu oddechowego, ochrony układu oddechowego przystosowany do ewakuacji poszkodowanego, do określania parametrów fizykochemicznych powietrza, łączności, oświetlenia, specjalistyczny sprzęt ratowniczy stanowiący wyposażenie pogotowi specjalistycznych jednostki ratownictwa w zależności od typu prowadzonej akcji ratowniczej, sprzęt do udzielania pierwszej i kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, elektronarzędzia, narzędzia pneumatyczne i inny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • montowanie i demontowanie rurociągów podsadzkowych, powietrznych
 • i wodnych;
 • pełnienie dyżurów w pogotowiu ratowniczym;
 • udział w szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach ratowniczych;
 • utrzymywanie w czasie akcji ratowniczej stałego kontaktu z innymi ratownikami i kierownikiem akcji;
 • wykonywanie prac profilaktycznych mających zapobiegać różnym zagrożeniom, jakie występują w kopalni: pożarom, zalaniom, tąpnięciom itp.;
 • kontrolowanie składu atmosfery kopalnianej, kontrolowanie pracy urządzeń wentylacyjnych oraz uszczelnianie tam wentylacyjnych.


Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji zastępowego (lub jego zastępcy) zastępu ratowniczego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności