aplikacja Matura google play app store

Radiesteta

wybrane grupy: zawody ogólne

Wyznacza w terenie przebieg żył wodnych, określa ich głębokość, wydajność i jakość wody; ustala najkorzystniejsze w terenie miejsca pod budowę studni lub odwierty geologiczne; wykrywa strefy zadrażnień geopatycznych; bada pod kątem radiestezyjnym pomieszczenia, określa miejsca korzystne i negatywne dla dłuższego przebywania w nich ludzi, szczególnie miejsca pracy i wypoczynku.

Główne zadania:
rozpoznawanie i określanie promieniowania pochodzącego od cieków wodnych oraz struktur geologicznych, jego wpływu na organizm człowieka, zwierząt oraz roślin , a także na obiekty budowlane;
rozpoznawanie oraz określanie promieniowania siatki geopatycznej;
określanie szkodliwego wpływu promieniowania od urządzeń technicznych wykrywanych metodami radiestezyjnymi;
wskazywanie miejsc korzystnych dla lokalizacji obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ich przeznaczenia;
wskazywanie (lokalizacja) miejsc korzystnych do poboru wody - budowy studni, źródeł wody pitnej, miejsc budowy zbiorników wodnych itp.;
wskazywanie miejsc przecieków zbiorników wodnych itp.;
wskazywanie w pomieszczeniach miejsc szczególnie korzystnych dla dłuższego przebywania ludzi, miejsc pracy, wypoczynku i snu;
wskazywanie w pomieszczeniach miejsc szczególnie niekorzystnych dla samopoczucia i zdrowia człowieka;
określanie najkorzystniejszych metod neutralizacji szkodliwych promieniowań;
stosowanie odpromienników, neutralizatorów itp.; dokładne informowanie o ich właściwościach, zakresie stosowania i okresie prawidłowego działania;
poradnictwo w zakresie kształtowania klimatu mieszkań, radiestezyjnego doboru sprzętów, wyposażenia, roślin;
prowadzenie ewidencji zleceń oraz dokumentacji wykonywanych prac;
stosowanie ogólnych oraz szczególnych zasad bhp w pracach radiestezyjnych.

Zadania dodatkowe:
wytwarzanie sprzętu radiestezyjnego: różdżek, wahadeł, odpromienników itp.; prowadzenie badań teleradiestezyjnych w zakresie poszukiwania wody, przedmiotów, osób; prowadzenie działalności w zakresie fitotroniki - określanie harmonii roślin względem siebie oraz względem człowieka; zalecanie biomasażu i zabiegów bioenergoterapeutycznych; prowadzenie działalności dydaktycznej, w przypadku posiadania odpowiedniego przygotowania pedagogicznego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności