aplikacja Matura google play app store

Renowator zabytków architektury

wybrane grupy: zawody ogólne

Renowator zabytków architektury naprawia lub odtwarza elementy zabytkowej struktury budowlanej.
Renowator zabytków architektury wykonuje prace remontowo-budowlane i naprawczo- renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych. Jego zadaniem jest odtwarzanie i rekonstrukcja brakujących lub zniszczonych części obiektu. Prowadzi prace naprawcze pod nadzorem osób uprawnionych, konserwuje zniszczone fragmenty lub odtwarza je w całości. Zadania renowatora mogą obejmować zabezpieczanie obiektu lub jego części poprzez zakładanie kotwiczeń i siatek ochronnych, czyszczenie i mycie obiektu, dezynfekcję z zastosowaniem substancji grzybobójczych i konserwujących, wzmacnianie obiektu impregnatami i żywicami, pokrywanie fragmentów powłokami malarskimi. W procesie renowacji renowator zabytków architektury stosuje substancje chemiczne, w tym rozpuszczalniki lub preparaty do usuwania farb i lakierów, uzupełnia ubytki stosując różnego rodzaju kleje, żywice, zaprawy i tynki zabezpieczające obiekt przed czynnikami destrukcyjnymi, przywracając zabytkom pierwotne walory estetyczne.

Główne zadania:
 • przygotowywanie bieżącej dokumentacji pomocniczej;
 • przygotowywanie materiałów renowacyjnych;
 • wykonywanie zabiegów mechanicznych przygotowania powierzchni elementów do konserwacji;
 • wykonywanie zabiegów chemicznych przygotowania powierzchni elementów do konserwacji;
 • uzupełnianie ubytków struktury architektonicznej;
 • przywracanie pierwotnych walorów estetycznych murom;
 • przywracanie pierwotnych walorów estetycznych elementom sztukatorskim;
 • przywracanie pierwotnych walorów estetycznych powłokom tynkarskim;
 • przywracanie pierwotnych walorów estetycznych powłokom malarskim;
 • zabezpieczanie oryginalnej struktury zabytkowej;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.


W zawodzie renowatora zabytków architektury zatrudniane są osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe, a niezbędne kompetencje uzyskały na drodze kształcenia rzemieślniczego. Szanse na znalezienie pracy rosną wraz z poziomem wykształcenia, kierunkowo związanego z zawodem np.: ukończenie szkoły rzemiosła artystycznego, szkoły średniej zawodowej kształcącej w zawodzie 311210 Technik renowacji elementów architektury, szkoły średniej o profilu budowlanym lub liceum plastycznego. Zatrudnienie można znaleźć w pracowniach rzemieślniczych i firmach budowlanych. Renowatorzy zabytków architektury mogą prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi na rzecz innych podmiotów gospodarczych z tego obszaru, za wyjątkiem prac konserwatorskich i restauratorskich na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Prace w tym zakresie mogą wykonywać tylko osoby z wyższym wykształceniem, w specjalności ściśle związanej z konserwacją zabytków (lub pod ich nadzorem inni pracownicy). Dodatkowo osoba taka musi mieć co najmniej roczną praktykę zawodową przy zabytkach rejestrowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności