aplikacja Matura google play app store

Psychoterapeuta

Prowadzi terapię osób uzależnionych, z zaburzeniami osobowości, chorobami psychicznymi, fobiami, nerwicami; pomaga rozwiązywać problemy małżeńskie, rodzinne, zawodowe za pomocą różnorodnych metod i technik psychoterapeutycznych, takich jak: psychoanaliza, muzykoterapia, treningi interpersonalne, ćwiczenia relaksacyjne, hipnoza, gry, psychodramy, pozytywne myślenie oraz zajęcia plastyczne, indywidualnie lub grupowo w celu modyfikacji zachowań klientów.

Główne zadania:
- nawiązywanie kontaktu z klientem, zapewnianie mu poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego;
- przeprowadzanie wywiadu, obserwowanie zachowania, wysłuchanie klienta, zapoznawanie się z jego problemami w przypadku psychoterapii indywidualnej;
- analizowanie przyczyn zaburzeń klienta, dokonywanie diagnozy jego problemów;
- wybór odpowiedniej metody i techniki terapeutycznej do rozwiązania problemów klienta, np. w przypadku psychoanalizy stosowanie techniki wglądu, swobodnych skojarzeń, analizy marzeń sennych, oporu, przeniesienia;
- dobór do grupy terapeutycznej uczestników o określonych cechach;
- przygotowywanie grupy terapeutycznej do zajęć w przypadku psychoterapii zbiorowej;
- gromadzenie informacji o osobach poddawanych psychoterapii oraz o efektach psychoterapii;
- przeprowadzanie treningów terapeutycznych dla różnych grup klientów: pacjentów szpitali psychiatrycznych, osób pragnących poprawić swoje relacje z innymi ludźmi, mających problemy emocjonalne, nie radzących sobie w różnych sferach życia - w rodzinie, pracy itp.;
- wybór odpowiedniej techniki treningu, np. treningu interpersonalnego nakierowanego na kształtowanie dobrych kontaktów międzyludzkich lub techniki poznania samego siebie, rozwoju duchowego lub zawodowego itp.;
- współpraca z lekarzami leczącymi pacjentów.

Zadania dodatkowe:
- przeprowadzanie badań psychologicznych odpowiednimi testami osobowościowymi; - prowadzenie szkoleń dla młodych psychoterapeutów; - prowadzenie zajęć dydaktycznych; - popularyzowanie osiągnięć psychoterapii.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności