aplikacja Matura google play app store

Psycholog sportowy

Wspiera zawodników w osiąganiu najlepszych wyników sportowych; rozwija ich kompetencje psychologiczne w zwalczaniu stresu i osiąganiu dobrych wyników; współpracuje z trenerem i buduje jego relacje z zawodnikiem; wyznacza cele, motywuje i kształtuje zachowania przydatne w trudnych momentach rywalizacji; pomaga zmobilizować się po przegranej.

Główne zadania:
 • przeprowadzanie wywiadu i testów psychologicznych z zawodnikiem oraz obserwacja jego zachowań w celu zdobycia informacji o jego oczekiwaniach;
 • ustalanie czynników wspomagających realizację celów, dobór sposobów jego osiągnięcia oraz wypracowania rozwiązań w celu zwiększenia efektywności sportowca;
 • rozpoznawanie i podtrzymywanie motywacji do treningu i startu oraz podejmowanie działań wzmacniających uzyskanie satysfakcji lub uniknięcie konsekwencji porażki;
 • stosowanie technik relaksacji zmniejszających napięcie i pomagających pokonać stres psychologiczny oraz wykorzystanie go do podjęcia kolejnych wyzwań;
 • stosowanie treningów koncentracji wzmacniających umiejętność zarządzania uwagą (przełączania jej i kierowania na elementy istotne z punktu widzenia rywalizacji sportowej);
 • rozwiązywanie problemów psychologicznych zawodnika poprzez poprawę relacji zawodnika z trenerem i innymi zawodnikami;
 • budowanie pewności siebie u zawodnika: kształtowanie umiejętności i sposobów osiągania celu, wykorzystania atutów i silnych stron w realizacji zadań sportowych;
 • udzielanie pomocy w wypracowywaniu sposobów radzenia sobie ze stresem i opanowania skutków stresu;
 • wspomaganie rozwoju zawodnika na każdym etapie kariery sportowej;
 • ustalanie struktury współpracy między zawodnikiem a trenerem; częstotliwości spotkań, ich zakresu i formy;
 • niwelowanie konfliktów pomiędzy zawodnikami oraz wzmacnianie atmosfery wzajemnej akceptacji i współdziałania ułatwiającego osiąganie wspólnego celu;
 • udzielanie pomocy i wsparcia zawodnikowi w kontakcie z mediami, ochrona jego prywatności oraz niwelowanie stresu wynikającego z wpływu opinii publicznej i oczekiwań kibiców na jego zachowanie;
 • współpraca z lekarzem, trenerem i dietetykiem w celu osiągnięcia przez zawodnika maksimum możliwości;
 • stałe podnoszenie swoich kwalifikacji, uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, konferencjach poświęconych psychologicznej problematyce sportu.


Zadania dodatkowe:
przeprowadzanie coachingu, mentoringu i warsztatów oraz konsultacji indywidualnych dla zawodników, trenerów i menedżerów sportowych; przeprowadzanie ćwiczeń relaksujących w innych grupach klientów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności