aplikacja Matura google play app store

Psycholog biznesu

Analizuje i ocenia zachowania ekonomiczne i rynkowe różnych grup społecznych wykorzystując wiedzę psychologiczną; określa wpływ reklamy na postawy konsumentów i sposoby budowania marki; kreuje wizerunek firmy; doradza pracodawcom jak podejmować ryzykowne i trudne decyzje; przygotowuje psychologiczne ekspertyzy i uczestniczy w negocjacjach biznesowych.

Główne zadania:
 • prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad zachowaniami ekonomicznymi i konsumenckimi określonych grup społecznych: ich potrzeb i emocji związanych z nabywaniem produktów, motywacją ludzi do oszczędzania i inwestowania itp.;
 • określanie preferencji konsumenckich potencjalnych klientów na określone marki, logo i rodzaj produktów oferowanych do sprzedaży;
 • przygotowywanie ekspertyz wskazujących producentom towarów i usług jak zaciekawić i zwrócić uwagę konsumentów na oferowany towar lub usługę;
 • stosowanie odpowiednich zasad, metod i technik wywierania wpływu w marketingu i reklamie wpływających na zwiększenie sprzedaży;
 • przygotowywanie ekspertyz dotyczących zachowań finansowych potencjalnych klientów banków, giełdy, centrów badań rynkowych, firm doradczo-inwestycyjnych itp.;
 • doradzanie właścicielom firm jak podejmować decyzje ryzykowne i niepewne na podstawie psychologicznych teorii podejmowania decyzji;
 • kreowanie wizerunku firmy;
 • opracowanie systemu identyfikacji wizualnej: logo firmy, kolory firmowe, druki firmowe i materiały reklamowe, identyfikatory, ubiór pracowników, wystrój stoisk firmowych, tablice informacyjne, opakowania itp.;
 • uczestnictwo bądź służenie radą i pomocą w negocjacjach biznesowych;
 • opracowywanie programów szkoleń oraz ich prowadzenie dla kadry menedżerskiej i właścicieli firm z zakresu psychologii zarządzania i inwestowania, rozwiązywania konfliktów, zachowań konsumenckich i psychologii reklamy, motywowania i przywództwa itp.;
 • uczestniczenie w przygotowywaniu kampanii reklamowych i strategii marketingowych określonych produktów i usług;
 • uczestniczenie w organizacji kongresów, konferencji, sympozjów i odczytów;
 • prezentowanie dorobku psychologii biznesu w kraju i za granicą;
 • przestrzeganie standardów etycznych w działalności psychologów biznesu.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie treningów interpersonalnych i coachingu dla kadry menedżerskiej w celu lepszego zarządzania podległymi pracownikami; prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących psychologii biznesu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności