aplikacja Matura google play app store

Przewodnik turystyczny miejski

Oprowadza turystów, udzielając informacji o mieście i poszczególnych obiektach, o ich historii i tradycji, a także o związkach z resztą kraju.

Główne zadania:
dostosowywanie programu zwiedzania miasta do całości programu imprezy;
przedstawianie miasta i poszczególnych jego obiektów w sposób, który umożliwi turyście zachowanie w pamięci nie tylko jego obrazu, ale i w miarę pełnej choć skondensowanej wiedzy;
powiązanie informacji o mieście z historią, kulturą i geografią całego kraju, a także przedstawianie miasta w życiu społecznym i gospodarczym państwa;
ukazywanie powiązań historycznych, kulturalnych i innych z historią i kulturą Europy;
prezentowanie miasta z uwzględnieniem podobieństw i różnic do miasta i kraju, z którego pochodzą turyści;
utrwalenie w pamięci turystów pozytywnego wizerunku miasta;
pełnienie roli nauczyciela i wychowawcy wobec młodego turysty;
rozbudzanie wśród turystów, zwłaszcza młodych, chęci poznawania kraju.

Zadania dodatkowe:
może propagować turystykę, krajoznawstwo z uwzględnieniem historii i gospodarki miasta podczas prelekcji itp.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności