aplikacja Matura google play app store

Producent zdrowej żywności

wybrane grupy: zawody ogólne

Producent zdrowej żywności prowadzi produkcję roślinną zgodnie z systemem certyfikacji ekologicznej.
Producent zdrowej żywności jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem jego pracy jest wytworzenie surowców roślinnych oraz żywnościowych produktów przetworzonych zgodnie z systemem kontroli i certyfikacji ekologicznej. Producent zdrowej żywności kieruje gospodarstwem ekologicznym i/lub zakładem przetwórstwa żywności ekologicznej. Działalność producenta polega na wytworzeniu produktów ekologicznych. Powinien posiadać wiedzę z zakresu metod wytwarzania, przechowywania i transportu żywności ekologicznej oraz podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Jego obowiązkiem jest zachowanie odpowiednich norm produkcyjnych i jakościowych przy produkcji ekologicznej żywności oraz, w razie potrzeby, przy magazynowaniu. Producent zdrowej żywności wykorzystuje ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze stosowane w produkcji roślinnej. Oblicza opłacalność prowadzonej produkcji i zaopatruje gospodarstwo w środki produkcji.

Główne zadania:
  • dobieranie gatunków i odmian roślin do warunków środowiskowych oraz specjalizacji gospodarstwa;
  • uprawianie produktów roślinnych;
  • produkowanie produktów ekologicznych;
  • przechowywanie produktów i przygotowywanie do sprzedaży;
  • obsługiwanie i konserwacja maszyn i urządzeń produkcyjnych;
  • sprzedawanie i dystrybucja produktów ekologicznych;
  • promowanie wytwarzanych produktów ekologicznych;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z produkcją ekologicznej żywności;
  • organizowanie pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.


Zawód producenta zdrowej żywności można uzyskać poprzez poddanie gospodarstwa kontroli i uzyskanie certyfikatu zgodności produkcji ekologicznej od jednostek certyfikujących. Pożądane jest posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego w zakresie rolnictwa. Przed rozpoczęciem prowadzenia gospodarstwa ekologicznego rolnik powinien ukończyć tzw. podstawowy kurs rolnictwa ekologicznego. Wymagane jest też posiadanie prawa jazdy kat. B+E oraz uprawnień do prowadzenia i obsługi pojazdów rolniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności