aplikacja Matura google play app store

Producent telewizyjny

Podejmuje inicjatywę produkcji programów telewizyjnych, pozyskuje środki na ich realizację oraz organizuje i nadzoruje proces produkcji, a także podejmuje działania związane z promocją programu.

Główne zadania:
 • nadzorowanie prac nad opracowaniem scenariusza lub podejmowanie decyzji o zakupie praw do gotowego scenariusza programu telewizyjnego (formatu telewizyjnego);
 • inicjowanie i prowadzenie promocji realizowanej produkcji telewizyjnej;
 • poszukiwanie koproducentów i inwestorów w celu zabezpieczenia budżetu programu telewizyjnego oraz zawieranie umów z podmiotami finansującymi program;
 • utrzymywanie relacji z koproducentami, inwestorami i sponsorami programu telewizyjnego;
 • dobieranie głównych współpracowników produkcji telewizyjnej;
 • ustalanie honorariów i podpisywanie umów z głównymi współpracownikami przy produkcji programu telewizyjnego oraz aktorami, prezenterami i innymi uczestnikami programu telewizyjnego;
 • nabywanie praw autorskich od autorów, twórców, kompozytorów
  i realizatorów oraz praw pokrewnych od wykonawców;
 • zawieranie umów ubezpieczeniowych związanych z produkcją programu telewizyjnego;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją programu telewizyjnego
  i wydatkowaniem środków przeznaczonych na jego produkcję oraz przedkładanie sprawozdań koproducentom i inwestorom;
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
uczestniczenie w próbach przed nagraniem programu telewizyjnego oraz w nagraniach.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności