aplikacja Matura google play app store

Producent teatralny

Podejmuje inicjatywę produkcji sztuki teatralnej, pozyskuje środki na jej realizację oraz organizuje i nadzoruje proces produkcji, a także podejmuje działania związane z promocją spektaklu.

Główne zadania:
 • nadzorowanie prac nad przygotowaniem scenariusza lub podejmowanie decyzji o zakupie praw do gotowego scenariusza;
 • poszukiwanie koproducentów i inwestorów w celu zabezpieczenia budżetu spektaklu teatralnego oraz zawieranie umów z podmiotami finansującymi spektakl;
 • utrzymywanie relacji z koproducentami, inwestorami i partnerami wspierającymi proces produkcji spektaklu teatralnego;
 • dobieranie głównych współpracowników, w tym reżysera, scenarzystów oraz nadzorowanie wyboru obsady aktorskiej;
 • inicjowanie oraz prowadzenie działań z zakresu promocji spektaklu;
 • ustalanie honorariów i podpisywanie umów z głównymi współpracownikami oraz aktorami;
 • nabywanie praw autorskich od autorów, twórców, kompozytorów
  i realizatorów oraz praw pokrewnych od artystów wykonawców;
 • zawieranie umów ubezpieczeniowych związanych z produkcją spektaklu teatralnego;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją spektaklu i wydatkowaniem środków przeznaczonych na jego produkcję oraz przedkładanie sprawozdań koproducentom i inwestorom;
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
uczestniczenie w próbach generalnych i premierach.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności