aplikacja Matura google play app store

Producent i zbieracz ziół

wybrane grupy: zawody ogólne

Planuje i wykonuje prace związane z produkcją i zbiorem ziół uprawianych na plantacjach oraz zbiorem ziół dziko rosnących, przygotowuje surowiec do sprzedaży.

Główne zadania:
- dokonywanie wyboru gatunków ziół do uprawy w zależności od posiadanej gleby, klimatu, odległości od punktów skupu i dostępnej siły roboczej;
- opracowywanie płodozmianu lub zmianowania dla uprawianych roślin;
- wykonywanie, zgodnie z zaleceniami plantacyjnymi, niezbędnych zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych;
- dokonywanie okresowego przeglądu plantacji, zasięganie porady u specjalisty w przypadku zauważenia roślin chorych i szkodników;
- dokonywanie oceny środowiska (jego skażenia) pod kątem możliwości zbierania ziół dziko rosnących;
- ustalanie dojrzałości zbiorczej surowca, którym mogą być kwiaty lub ich płatki, liście, korzenie (rozłogi), owoce (nasiona);
- przeprowadzanie zbioru ziół (zbiór jednorazowy lub okresowy);
- przygotowywanie (dezynfekcja) pomieszczeń do suszenia ziół oraz systematyczne kontrolowanie w czasie suszenia temperatury pomieszczenia i wilgotności surowca;
- przestrzeganie ochrony środowiska przyrodniczego i zaleceń przy zbiorze ziół dziko rosnących;
- przygotowywanie i pakowanie surowca do sprzedaży;
- prowadzenie notatek i kalkulacji.

Zadania dodatkowe:
- uprawianie ziół na nasiona, a także uprawianie innych roślin rolniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności