aplikacja Matura google play app store

Protetyk słuchu

Diagnozuje ubytek słuchu pacjenta; dobiera odpowiedni aparat słuchowy do określonego ubytku słuchu; dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnąrzkanałowe; sprawuje opiekę akustyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

Główne zadania:
prowadzenie badań audiometrycznych słuchu;
diagnozowanie ubytku słuchu u pacjentów dorosłych;
prowadzenie badań tzw. obiektywnych ubytku słuchu u dzieci;
konsultowanie się z laryngologiem co do diagnozy ubytku słuchu oraz dobór odpowiedniego aparatu słuchowego do określonego ubytku słuchu;
dobieranie i dopasowywanie wkładek usznych różnych typów do określonego ubytku słuchu, możliwości finansowych pacjenta, jego wieku oraz potrzeb;
dostrajanie akustyczne aparatu słuchowego w celu zniwelowania potencjalnych zakłóceń w odbiorze dźwięków;
pouczanie pacjenta o sposobie posługiwania się wkładką uszną: zauszną, wewnątrzkanałową, oraz o sposobie jej konserwacji;
śledzenie rynku modeli aparatów słuchowych i różnych firm produkujących aparaty słuchowe (aparatów standardowych oraz sterowanych wielofunkcyjnym pilotem);
sprawowanie opieki akustycznej nad pacjentami z aparatami słuchowymi;
nadzorowanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wkładek usznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności