aplikacja Matura google play app store

Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym

Wykonuje proste prace produkcyjne w zakładach przemysłu przetwórczego, z wyłączeniem pakowania gotowych produktów.

Główne zadania:
  • przenoszenie i przewożenie surowców, materiałów, sprzętów, podzespołów, komponentów i części itp. na miejsce prowadzenia prac;
  • wykonywanie prostych, powtarzalnych czynności montażu podzespołów lub wyrobów gotowych;
  • ręczne sortowanie produktów lub komponentów;
  • przenoszenie gotowych części i produktów z linii montażowej;
  • przygotowywanie materiałów i narzędzi niezbędnych do produkcji;
  • ręczne wykonywanie prostego demontażu maszyn i urządzeń przemysłowych pod nadzorem osób wyżej wykwalifikowanych;
  • mycie i czyszczenie zdemontowanych podzespołów i części;
  • ładowanie i rozładowywanie pojazdów, ciężarówek i wózków;
  • czyszczenie maszyn, sprzętów i narzędzi wykorzystywanych w produkcji;
  • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności