aplikacja Matura google play app store

Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim

Wykonuje prace pomocnicze w gospodarstwie rybackim; prowadzi prace porządkowe w gospodarstwie oraz prace związane z pielęgnowaniem stawów, odławianiem i przechowywaniem ryb oraz przygotowywaniem ryb do transportu i sprzedaży.

Główne zadania:
  • zarybianie stawów młodym narybkiem;
  • kontrolowanie stanu zdrowotnego ryb;
  • kupowanie paszy oraz innych artykułów niezbędnych w gospodarstwie zajmującym się hodowlą ryb;
  • karmienie ryb;
  • odławianie ryb, ich obróbka i przechowywanie;
  • przygotowywanie ryb do sprzedaży i dostarczanie na rynek, w tym załadunek i rozładunek ryb;
  • przeprowadzanie prac pielęgnacyjnych stawów oraz obsługa i konserwowanie urządzeń melioracyjnych;
  • prowadzenie prac porządkowych na terenie gospodarstwa z wykorzystaniem urządzeń i maszyn, np. kosiarki spalinowej, itp.;
  • konserwowanie i naprawa sprzętu i urządzeń rybackich;
  • realizowanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ppoż. oraz wytycznymi jednostki sanepidu.


Zadania dodatkowe:
sprawowanie nadzoru nad gospodarstwem, w tym prowadzenie niezbędnej dokumentacji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności