aplikacja Matura google play app store

Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt

Wykonuje prace przygotowujące glebę pod uprawy roślin oraz zabiegi pielęgnacyjne; prowadzi zbiór płodów rolnych w gospodarstwach rolnych; zajmuje się opieką nad zwierzętami: bydłem mlecznym, trzodą chlewną, końmi, owcami, kozami, drobiem, królikami itp.; posługuje się prostymi narzędziami ręcznymi i mechanicznymi.

Główne zadania:
 • uczestniczenie w obsiewaniu terenów przeznaczonych pod uprawę;
 • wykonywanie prac pielęgnacyjnych gleby i roślin (spulchnianie gleby, opryski i nawożenie nawozami mineralnymi i organicznymi upraw w celu zwalczania chwastów, chorób i szkodników);
 • obsługa maszyn i urządzeń rolniczych służących do przygotowania gleby do zasiewu, nawożenia i zbierania plonów: pługów, siewników, sadzarek itd.;
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu nawodnienia i w niektórych przypadkach także odpowiedniej temperatury (uprawy szklarniowe);
 • doglądanie upraw, dbanie o ich prawidłowy wzrost;
 • wykonywanie prac związanych ze zbiorem płodów rolnych: kopanie, koszenie, suszenie, omłoty, czyszczenie i sortowanie zebranych roślin;
 • grabienie i układanie zebranych plonów w stogi, sterty i pryzmy;
 • załadowywanie i wyładowywanie zebranych plonów;
 • posługiwanie się, w zależności od rodzaju produkcji rolniczej, narzędziami ręcznymi (łopatami, motykami, widłami, grabiami) oraz mechanicznymi (pługami, siewnikami, sadzarkami itd.);
 • karmienie zwierząt: porcjowanie i dawkowanie pasz, pojenie;
 • wypasanie zwierząt: krów, kóz, koni itp.;
 • dojenie krów i obróbka mleka;
 • strzyżenie owiec, przechowywanie i magazynowanie runa;
 • dbałość o czystość zwierząt i zagród; usuwanie obornika lub gnojownicy, odkażanie pomieszczeń;
 • wykonywanie prac porządkowych na terenie gospodarstwa rolnego;
 • przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych.


Zadania dodatkowe:
przeprowadzanie drobnych prac konserwacyjnych sprzętu i narzędzi rolniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności