aplikacja Matura google play app store

Pomocniczy robotnik polowy

Wykonuje prace przygotowujące glebę pod uprawę roślin; sadzi rozsady i bulwy roślin; przeprowadza zabiegi pielęgnacyjne; dokonuje zbiorów płodów rolnych w gospodarstwach o różnych profilach upraw: posługuje się prostymi ręcznymi i mechanicznymi narzędziami; wykonuje prace porządkowe na terenie gospodarstwa rolnego.

Główne zadania:
 • przygotowywanie gleby pod uprawę roślin: orka i bronowanie;
 • nawożenie nawozami mineralnymi i organicznymi, wapnowanie gleby, opryskiwanie itp. w celu zwalczania chwastów, chorób i szkodników;
 • siew lub sadzenie roślin (rozsady), bulw itp.;
 • nawadnianie gleby pod uprawy;
 • wykonywanie prac pielęgnacyjnych gleby takich jak: bronowanie, obredlanie, wałowanie itp.;
 • nawożenie pogłówne upraw;
 • wykonywanie prac związanych ze zbiorem płodów rolnych: kopanie, koszenie, suszenie, omłoty, czyszczenie i sortowanie zebranych roślin;
 • grabienie i układanie zebranych plonów w stogi, sterty i pryzmy;
 • załadowywanie i wyładowywanie zebranych plonów;
 • przygotowywanie pomieszczeń do przechowywania zebranych plonów: czyszczenie ich, dezynfekcja, deratyzacja, wietrzenie itp.;
 • kontrolowanie i obsługa pomieszczeń służących do przechowywania zbiorów;
 • posługiwanie się ręcznymi narzędziami i maszynami w zależności od rodzaju produkcji roślinnej: łopatami, motykami, widłami, grabiami oraz mechanicznymi: pługami, siewnikami, sadzarkami itd.;
 • wykonywanie prac porządkowych na terenie gospodarstwa rolnego;
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.


Zadania dodatkowe:
przeprowadzanie drobnych prac konserwacyjnych sprzętu i narzędzi rolniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności