aplikacja Matura google play app store

Pomocniczy robotnik mostowy

Wykonuje pomocnicze prace związane z budową, remontem, odbudową i utrzymaniem budowli inżynierskich, takich jak mosty, wiadukty itp.

Główne zadania:
 • przenoszenie zaprawy murarskiej i małych elementów konstrukcji mostu lub wiaduktu;
 • wykonywanie prac pomocniczych przy wykonywaniu szalowań i rusztowań;
 • mieszanie, wylewanie i rozpościeranie materiałów, takich jak: beton
  i zaprawa murarska;
 • kopanie i wypełnianie dołów i rowów przy użyciu narzędzi ręcznych;
 • rozpościeranie piasku, ziemi, żwiru i podobnych materiałów na przyczółkach mostowych;
 • wykonywanie prac pomocniczych przy instalowaniu oświetlenia, oznakowania drogowego i nawigacyjnego, poręczy oraz barier drogowych;
 • ładowanie i rozładowywanie materiałów budowlanych, materiałów wydobytych oraz sprzętu i transportowanie ich w obrębie miejsc prowadzenia prac przy użyciu taczek, nosiłek do transportu ręcznego i wózków ręcznych;
 • sprzątanie placu bodowy i usuwanie różnych przeszkód i zatorów według otrzymanych instrukcji;
 • posługiwanie się prostymi narzędziami ręcznymi, takimi jak łopata, kilof itp.;
 • przestrzeganie zasad ergonomii, bhp oraz przepisów ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności