aplikacja Matura google play app store

Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni

Wykonuje prace agrotechniczne i pielęgnacyjne w ogrodach, na skwerach i w parkach związane z przygotowywaniem gruntu pod wysiew trawników oraz nasadzeń drzew i krzewów; stosuje zabiegi chroniące rośliny przed chorobami; konserwuje systemy nawadniające; tnie i prześwietla drzewa i krzewy; kosi i regeneruje trawniki; likwiduje „dzikie” wysypiska śmieci, porządkuje tereny wokół budynków użyteczności publicznej.

Główne zadania:
 • przygotowywanie gruntu po wysiew trawników takich jak: kopanie, grabienie, ugniatanie;
 • wykonywanie prac pomocniczych przy nasadzeniach drzew i krzewów wg projektu: kopanie dołów, umocowywanie roślin, podlewanie;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu, krzewów i żywopłotów: cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące;
 • dokonywanie oprysków drzew i krzewów;
 • regenerowanie trawników: wertykulacja, nawożenie, opryski;
 • wycinanie drzew metodą tradycyjną i alpinistyczną wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w pobliżu linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz w parkach, na skwerach, ogrodach działkowych itp.;
 • koszenie trawników, traw wzdłuż dróg publicznych oraz nieużytków kosiarkami bijakowymi;
 • likwidowanie „dzikich” wysypisk: sprzątanie terenu z odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu, niwelacja terenu – jego wyrównanie i przygotowanie do użytkowania;
 • zagospodarowywanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej: kopanie, grabienie, sianie trawy itp.;
 • wykonywanie prac porządkowych związanych z likwidacją zwierzęcych ekskrementów z terenów parkowych i chodników wraz z ich utylizacją;
 • przygotowywanie terenów zielonych do sezonu jesienno-wiosennego.


Zadania dodatkowe:
wykonywanie prac pomocniczych przy montażu systemu automatycznego nawadniania oraz drenaży i studni drenażowych na wody opadowe: kopanie rowów i kanałów; wykonywanie prac pomocniczych przy oświetleniu ogrodów, parków, skwerów, wykonywanie wykopów pod latarnie, porządkowanie terenu po wykopach itd.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności