aplikacja Matura google play app store

Pomocniczy robotnik drogowy

Wykonuje proste, rutynowe prace związane z różnymi etapami budowy dróg lądowych.

Główne zadania:
 • noszenie materiałów i zaprawy murarskiej na budowie;
 • wykonywanie prac pomocniczych przy wykonywaniu szalowań i rusztowań;
 • mieszanie, wylewanie i rozpościeranie materiałów, takich jak: beton, gips, zaprawa murarska, mieszanki mineralno-asfaltowe itp.;
 • kopanie i wypełnianie dołów i rowów przy użyciu narzędzi ręcznych;
 • rozpościeranie piasku, żwiru, tłucznia i podobnych materiałów;
 • wykonywanie prac pomocniczych przy instalowaniu oświetlenia, oznakowania i barier drogowych;
 • ładowanie i rozładowywanie materiałów budowlanych stosowanych
  w robotach drogowych, materiałów wydobytych oraz sprzętu
  i transportowanie ich w obrębie miejsc prowadzenia prac drogowych przy użyciu taczek i wózków ręcznych;
 • sprzątanie miejsc pracy i usuwanie różnych przeszkód i zatorów według otrzymanych instrukcji;
 • posługiwanie się prostymi narzędziami ręcznymi, takimi jak łopata, kilof itp.;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności