aplikacja Matura google play app store

Pomoc laboratoryjna

Tag: pomoc
wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się utrzymaniem czystości i porządku wnętrz i wyposażenia laboratoriów; utrzymuje w czystości narzędzia i naczynia laboratoryjne; przygotowuje materiały laboratoryjne, narzędzia i naczynia do prowadzenia analiz laboratoryjnych.

Główne zadania:
 • uczestniczenie w przyjmowaniu i oznakowaniu próbek do badań;
 • przyjmowanie i etykietowanie odczynników chemicznych;
 • przygotowanie materiałów do wykonywania analiz (szkło, podłoża, narzędzia);
 • wykonywanie prostych czynności pomocniczych w prowadzonych analizach;
 • mycie, dezynfekowanie i suszenie szkła, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych;
 • obsługiwanie urządzeń sterylizacyjnych: przygotowanie szkła i narzędzi do sterylizacji, sterylizowanie narzędzi i szkła laboratoryjnego oraz sprawdzanie prawidłowości przebiegu sterylizacji;
 • utrzymywanie czystości w wyznaczonych pomieszczeniach laboratorium (zamiatanie, mycie, odkurzanie podłóg, mycie mebli, ścian itp.);
 • uzupełnianie zapasów odzieży laboratoryjnej oraz środków higienicznych;
 • przygotowanie materiałów do utylizacji, w tym odpowiednie zaznaczanie materiałów skażonych przeznaczonych do utylizacji oraz transportowanie ich do wyznaczonych miejsc zbiórki;
 • wynoszenie odpadów komunalnych do pojemników;
 • dostarczanie do pomieszczeń pracowni materiałów pomocniczych;
 • dokumentowanie wykonywanych czynności;
 • przestrzeganie zasad etyki oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności