aplikacja Matura google play app store

Pomoc dentystyczna

Tag: pomoc
wybrane grupy: zawody ogólne

Pomaga lekarzowi stomatologowi i asystentkom stomatologicznym w działalności leczniczej w gabinecie dentystycznym i poradni stomatologicznej.

Główne zadania:
wyznaczanie terminów usług w uzgodnieniu z lekarzem stomatologiem, otwieranie kart chorób pacjentów, prowadzenie ewidencji pacjentów (wg miejsca zamieszkania, numeru rejestru, układu alfabetycznego);
utrzymywanie w higienie poradni i jej wyposażenia (sprzątanie, dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń);
przygotowywanie gabinetu stomatologicznego i poszczególnych stanowisk do pracy;
czynne asystowanie podczas zabiegów, podtrzymywanie i unieruchamianie pacjentów;
wyjaławianie (gorącym powietrzem, za pomocą gotowania parą wodną), odkażanie (środkami chemicznymi), dezynfekcja narzędzi dentystycznych i urządzeń zgodnie z zasadami aseptyki i obowiązującą w gabinecie stomatologicznym lub poradni instrukcją;
przygotowywanie z asystentką stomatologiczną podstawowego sprzętu diagnostycznego i leczniczego znajdującego się w gabinecie;
przygotowywanie, na polecenie lekarza stomatologa lub asystentki stomatologicznej, narzędzi i materiałów do zabiegów profilaktycznych (np. do usuwania kamienia nazębnego, do fluorowania itp.);
opieka nad pacjentem bezpośrednio po zabiegu;
uczestniczenie w zabiegach profilaktycznych (fluorowanie, nauka mycia zębów i utrzymania w higienie jamy ustnej) i epidemiologicznych, prowadzonych przez zespół stomatologiczny;
wykonywanie czynności higieniczno-leczniczych na polecenie i wg instrukcji lekarza stomatologa lub asystentki stomatologicznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności