aplikacja Matura google play app store

Położna – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

Sprawowanie specjalistycznej kompleksowej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru.

Główne zadania:
- opracowywanie i wdrażanie programów w zakresie zmniejszania umieralności okołoporodowej noworodków;
- opracowywanie, wdrażanie i modyfikowanie standardów opieki nad noworodkiem w zależności od jego stanu zdrowia;
- wykonywanie badania fizykalnego i ocena stanu zdrowia noworodka, w tym rozpoznawanie noworodków z grup ryzyka;
- współuczestniczenie w wykonaniu badań przesiewowych;
- koordynowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów związanych z karmieniem piersią;
- wdrażanie idei programu WHO/UNICEF „Szpital Przyjazny Dziecku”;
- opracowywanie, wdrażanie i modyfikowanie standardów pielęgnowania noworodka z urazami okołoporodowymi, wadami wrodzonymi oraz procedurami postępowania z wcześniakiem i noworodkiem z niską masą urodzeniową;
- planowanie i modyfikowanie opieki nad noworodkiem podczas zabiegów diagnostycznych i leczniczych, oraz współuczestniczenie we wczesnej rehabilitacji;
- prowadzenie żywienia enteralnego i pozajelitowego u noworodka;
- organizowanie pracy w oddziale intensywnej terapii neonatologicznej;
- współuczestniczenie w działaniach ratujących życie noworodka;
- prowadzenie poradnictwa w zakresie przygotowania rodziny do opieki nad noworodkiem w domu;
- opracowywanie i wdrażanie dokumentacji opieki nad noworodkiem;
- monitorowanie jakości opieki pielęgniarskiej nad noworodkiem;
- nawiązywanie interdyscyplinarnej współpracy oraz współpracy ze stowarzyszeniami zawodowymi;
- uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego i wykorzystywanie wyników badań w praktyce.

Zadania dodatkowe:
- nauczanie zawodu położnej; - prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa neonatologicznego w kształceniu ustawicznym położnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności