aplikacja Matura google play app store

Położna – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

Realizowanie zadań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Główne zadania:
- sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-epidemiologicznym placówki ochrony zdrowia;
- uczestniczenie w procesie zarządzania jakością w placówkach ochrony zdrowia oraz w szczególności dokonywanie oceny jakości pod kątem występowania i kontroli zakażeń szpitalnych;
- opracowywanie oraz koordynowanie realizacji programów profilaktyki zakażeń i wdrażanie zasad zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom szpitalnym w placówkach ochrony zdrowia;
- organizowanie, wdrażanie i monitorowanie procedur w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych;
- rejestrowanie i monitorowanie zakażeń szpitalnych w placówkach ochrony zdrowia;
- opracowywanie i nadzorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego komórek organizacyjnych placówek ochrony zdrowia;
- ocenianie potencjalnych źródeł i dróg szerzenia się zakażeń w placówkach ochrony zdrowia;
- upowszechnianie metod zapewniających bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i personelu medycznego w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego;
- monitorowanie zachorowań epidemicznych wśród pacjentów i personelu medycznego;
- opracowywanie planów higieny dla celów opieki i pielęgnacji nad pacjentem (wymagającym izolacji);
- nadzorowanie procesów dezynfekcji i sterylizacji;
- realizowanie programu profilaktyki i kontroli zakażeń we współpracy z członkami Komitetu i Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
- współpraca z zespołami terapeutycznymi funkcjonującymi na terenie placówek ochrony zdrowia oraz z instytucjami zewnętrznymi w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej działań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych;
- opracowywanie programów edukacyjnych dla poszczególnych grup personelu medycznego w zakresie problematyki zakażeń szpitalnych;
- przeprowadzanie własnych lub uczestniczenie w badaniach naukowych w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz praktyczne wykorzystywanie ich wyników w codziennej praktyce położnej specjalisty pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Zadania dodatkowe:
- nauczanie zawodu położnej; - prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego w kształceniu ustawicznym położnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności