aplikacja Matura google play app store

Położna

Udziela świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.

Główne zadania:
  • sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży;
  • prowadzenie fizjologicznego porodu i połogu oraz sprawowanie opieki nad noworodkiem;
  • udzielanie pomocy położniczej w nagłych przypadkach do czasu przybycia lekarza;
  • prowadzenie profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych;
  • prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa;
  • realizowanie zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
  • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Zadania dodatkowe:
  • prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie opieki położniczej;
  • nauczanie zawodu położnej;
  • kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności