aplikacja Matura google play app store

Policjant służby wspomagającej

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się działalnością wspomagającą policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej w zakresie organizatorskim, logistycznym i technicznym.

Główne zadania:
- ochrona życia i zdrowia obywateli, zapewnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego na obszarach i obiektach chronionych;
- zapobieganie przestępczości, wykroczeniom i innym zdarzeniom zakłócającym bezpieczeństwo i porządek;
- wykonywanie zadań w zakresie: spraw osobowych policjantów, organizacyjno-etatowych, finansowo-księgowych, gospodarki transportowej i kwatermistrzowskiej, obsługi prawnej, obsługi prasowej; gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów archiwalnych itp.;
- prowadzenie działań ratowniczych w przypadku: powodzi, skażenia chemicznego, zagrożenia ekologicznego, zagrożenia życia ludzkiego oraz mienia;
- bezpośredni udział w poszukiwaniach osób zaginionych, zwłok ludzkich i przedmiotów zatopionych, pochodzących z przestępstwa lub użytych do dokonania przestępstwa;
- wnioskowanie o uzyskanie zgody Prokuratora Generalnego na zastosowanie kontroli korespondencji, a także środków technicznych, umożliwiających w sposób tajny uzyskiwanie informacji oraz utrwalanie śladów i dowodów;
- żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracanie się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również zwracanie się w nagłych wypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy;
- ujawnianie i zabezpieczanie pod względem technicznym i zgodnie z wymogami procesowymi wszystkich rodzajów śladów kryminalistycznych;
- wykonywanie dokumentacji techniczno-poglądowej (tablice fotograficzne, plany, szkice, rejestracje magnetowidowe) z czynności procesowych, w których uczestniczy;
- patrolowanie wyznaczonego obszaru w celach ogólnoprewencyjnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności