aplikacja Matura google play app store

Poeta

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się działalnością w dziedzinie poezji i dramatu; tworzy utwory poetyckie, podejmując w swoich dziełach problematykę społeczną, psychologiczną, romantyczną, religijną, obyczajową itp.

Główne zadania:
 • opisywanie przeżyć wewnętrznych, stanów psychicznych, doznań, refleksji
  i poglądów w formie wiersza, mające na celu oddziaływanie estetyczne
  i artystyczne na czytelników;
 • przygotowywanie formy literackiej do publikacji (poezji, dramatu)
  w czasopiśmie, gazecie, książce;
 • zgłaszanie inicjatywy wydawniczej, podpisanie umowy o wydanie dzieła lub wystawienie utworu na scenie;
 • współdziałanie z redaktorem publikacji polegające między innymi na nanoszeniu poprawek, korekcie tekstu itp.;
 • promowanie twórczości poetyckiej na zamówienie;
 • uczestniczenie w spotkaniach autorskich, uczestniczenie w konkursach poetyckich, udzielanie wywiadów na temat własnej twórczości, zamierzeń itp


Zadania dodatkowe:
promowanie twórczości młodych poetów, dramaturgów; recenzowanie ich twórczości na łamach prasy, w telewizji itp.; uczestniczenie w życiu literackim w środowisku lokalnym, w działalności związków literatów, kołach twórców itp. wypowiadanie się w ważnych sprawach dla kraju, narodu, ludzkości jako arbiter, intelektualista i artysta; komentowanie ważnych wydarzeń artystycznych, kulturalnych, literackich, społecznych i politycznych; uprawianie publicystyki literackiej, komentowanie, ocenianie i informowanie o wydarzeniach społecznych, politycznych i artystycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności