aplikacja Matura google play app store

Poborca skarbowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Na podstawie przydzielonych tytułów wykonawczych zajmuje się przymusowym ściąganiem zaległości podatkowych, grzywien orzeczonych z mocy ustawy karnej skarbowej, mandatów karnych i innych należności pieniężnych, podlegających z mocy prawa egzekucji administracyjnej.

Główne zadania:
pobieranie od zobowiązanych do płatności w ich lokalu należności pieniężnych, łącznie z odebraniem pieniędzy w wyniku przeszukania lub przeprowadzenia rewizji osobistych zobowiązanych, ewentualnie egzekwowanie należności przez zajęcie, odebranie i sprzedaż ruchomości;
spisywanie protokółów o stanie majątkowym zobowiązanych do płatności, o nieściągalności długu i relacji o niemożności przeprowadzenia czynności egzekucyjnych;
dokonywanie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych na podstawie postanowień o zabezpieczeniu należności przed terminem płatności;
rzetelne i systematyczne rozliczanie się z należności pobranych od osób zobowiązanych do płatności.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności