aplikacja Matura google play app store

Płetwonurek ratownik

wybrane grupy: zawody ogólne

Działając w zespole podejmuje podwodne akcje ratownicze jednostek pływających: okrętów, statków, łodzi podwodnych, wież wiertniczych - w sytuacjach awarii, klęsk żywiołowych; poszukuje na dnie akwenów osób i przedmiotów; penetruje wraki i bierze udział w ich wydobywaniu; czuwa nad bezpieczeństwem życia ludzkiego; zwraca uwagę na wszelkie przekroczenia przepisów, jakie w tym zakresie obowiązują.

Główne zadania:
reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczych statków, łodzi podwodnych, uczestniczenie w zespołach ratowniczych w trakcie akcji ;
spawanie i cięcie pod wodą gazowe i elektryczne statków w celu uwolnienia zamkniętych tam ludzi;
rozmieszczanie i zakładanie ładunków wybuchowych;
zatapianie i mocowanie na wrakach pontonów ratowniczych;
wydobywanie ludzi z jednostek pływających, które uległy awarii;
uszczelnianie dna zbiorników folią, nadzorowanie umacniania brzegów;
przygotowywanie sprzętu nurkowego oraz narzędzi i zabezpieczanie ich pod wodą;
przestrzeganie zasad asekuracji własnej i członków zespołu, zarządzeń i poleceń dotyczących pracy pod wodą.

Zadania dodatkowe:
dokonywanie przeglądów, napraw i konserwacji podwodnych części kadłubów statków, urządzeń pływających, budowli hydrotechnicznych i wież wiertniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności