aplikacja Matura google play app store

Płatnerz

wybrane grupy: zawody ogólne

Wyrabia, naprawia, odnawia i konserwuje zbroje płytowe i broń białą, przy wykorzystaniu uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej; sprawdza stan techniczny broni.

Główne zadania:
wykonywanie oględzin zbroi i broni białej (miecze, szable, sztylety, noże itp.);
ustalanie sposobów naprawy, odnowienia i konserwacji zbroi i broni białej;
czyszczenie oraz mycie broni przed wykonaniem napraw i konserwacji;demontaż broni;
dorabianie oraz dopasowywanie uszkodzonych elementów i części broni z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, kucia, gięcia, cięcia, piłowania, skrobania, nitowania, lutowania, zgrzewania;
odnawianie i rekonstruowanie zabytkowej białej broni i zbroi płytowych;
uzupełnianie brakujących fragmentów broni zgodnie z dokumentacją techniczną, opisem lub wzorcem;
wyrabianie współczesnych egzemplarzy broni białej;
konserwacja i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
użytkowanie narzędzi i urządzeń ślusarskich, takich jak: młotki, piłki, pilniki, skrobaki, gwintownice, lutownice;
instruowanie użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji i konserwacji białej broni;
czyszczenie oraz konserwowanie przyrządów i narzędzi.

Zadania dodatkowe:
po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności