aplikacja Matura google play app store

Plastyk

Stosuje artystyczne techniki w projektowaniu przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych w zakresie: meblarstwa, tkactwa, biżuterii, zabawkarstwa, szkła; wykonuje małe formy grafiki użytkowej (etykiety, ulotki okolicznościowe i reklamowe, afisze, opakowania); prowadzi prace konserwatorskie przedmiotów użytkowych i artystycznych; zajmuje się, w porozumieniu z reżyserem i scenografem, oprawą plastyczną widowisk teatralnych, telewizyjnych i filmowych; nadzoruje przygotowywanie kostiumów, rekwizytów i charakteryzacji aktorów; przygotowuje oprawę plastyczną stoisk, pawilonów, wystaw artystycznych i handlowych; zajmuje się dekoracją wnętrz i reklam sklepowych.

Główne zadania:
- projektowanie i wykonywanie rysunków roboczych: wyrobów przemysłowych i handlowych, dekoracji i rekwizytów, oprawy plastycznej widowisk teatralnych, telewizyjnych i filmowych, dekoracji wnętrz sklepów, budynków i urządzeń, zgodnie z koncepcją artystyczną;
- opracowywanie technicznej dokumentacji projektowanego przedsięwzięcia;
- dobieranie odpowiednich materiałów do dekoracji, rekwizytów, oprawy plastycznej wystawy, widowiska itp.;
- dokonywanie wyboru sposobu zastosowania tworzyw do projektowanego przedmiotu użytkowego o wartości artystycznej: drewna, metalu, szkła, kamieni półszlachetnych, ceramiki, tworzyw sztucznych, skóry, tkaniny;
- wykonywanie elementów dekoracyjnych i rekwizytów za pomocą przyborów rysunkowych, kreślarskich i malarskich, narzędzi i urządzeń do obróbki ręcznej i mechanicznej metalu, narzędzi do szycia i klejenia;
- projektowanie oświetlenia eksponowanych obiektów lub wystawianych towarów lub przedmiotów;
- wykonywanie plansz dekoracyjnych za pomocą techniki fotograficznej, graficzno-liternicznej;
- uzupełnianie brakujących części rzeźb, stiuków, sztukaterii, mozaiki, witrażu, inkrustacji, pozłoceń itp. podczas prac konserwatorskich;
- stosowanie różnego rodzaju druków i technik graficznych przy wykonywaniu etykiet, plakatów, opakowań itp.;
- nadzorowanie wykonywania zaprojektowanych przedmiotów, dekoracji, wystawy, obiektu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności