aplikacja Matura google play app store

Planista produkcyjny

wybrane grupy: zawody ogólne

Opracowuje plany techniczno-ekonomiczne produkcji, sporządza analizy kompleksowe oraz bilansuje możliwości realizacji planów produkcyjnych.

Główne zadania:
opracowywanie i kontrolowanie wykonywania bieżących planów produkcji;
prowadzenie ewidencji wykonanej produkcji;
sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji planów;
opracowywanie planów zapotrzebowań materiałowych;
analizowanie wskaźników wykonywania norm oraz nadzór nad prawidłowością zaszeregowania robót;
przygotowywanie i sporządzanie analiz podstawowych wskaźników ekonomiczno-produkcyjnych (produkcja towarowa, wydajność pracy, postoje, braki itp.);
przygotowywanie remanentów kontrolnych;
wnioskowanie usprawnień zmniejszających koszty gospodarki materiałowej;
udział w spisach materiałowych;
sporządzanie dokumentacji planistycznej, materiałowej, zatrudnieniowej;
nadzorowanie transportu i dostaw materiałów do stanowisk roboczych oraz ekspedycji gotowej produkcji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności