aplikacja Matura google play app store

Pirotechnik

wybrane grupy: zawody ogólne

Opracowuje, przygotowuje i realizuje pokazy (widowiska) pirotechniczne na świeżym powietrzu, tzw. pokazy fajerwerków oraz pokazy z zakresu pirotechniki scenicznej z użyciem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do wykorzystania na scenie wewnątrz lub na zewnątrz budynków, w tym w produkcji filmowej, telewizyjnej, na koncertach i podobnych imprezach w celu uzyskania efektów specjalnych, jak np.: fontanny iskier, dymy, ogień, odstrzały, wybuchy, itp., z uwzględnieniem określonych przepisami zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Główne zadania:
  • przeprowadzanie wizji lokalnej miejsc, gdzie mają odbyć się pokazy pirotechniczne, ocena dotycząca możliwości ich wykonania;
  • opracowywanie programu (scenariusza) pokazu pirotechnicznego z uwzględnieniem wymagań klienta;
  • opracowywanie i przygotowywanie scen filmowych z użyciem materiałów pirotechnicznych z uwzględnieniem wymagań scenariusza oraz wskazówek reżysera;
  • dobór materiałów pirotechnicznych niezbędnych do realizacji pokazu z uwzględnieniem ich charakterystyk, parametrów technicznych oraz wymaganych warunków bezpieczeństwa;
  • montaż urządzeń i materiałów pirotechnicznych w miejscu pokazu;
  • szkolenie aktorów i statystów jak w bezpieczny sposób wywoływać efekty pirotechniczne w czasie zdjęć;
  • realizacja pokazu zgodnie z opracowanym programem, z zachowaniem stałej i pełnej kontroli nad jego przebiegiem;
  • kontrola urządzeń i miejsca pokazu / zdjęć bezpośrednio po jego zakończeniu w celu usunięcia ewentualnych niewypałów lub powstałych źródeł ognia;
  • nadzór nad transportem i składowaniem materiałów pirotechnicznych w trakcie całego cyklu przygotowań i realizacji pokazu lub zdjęć filmowych.


Zadania dodatkowe:
opracowywanie i przygotowywanie scen, w których występuje broń, zarówno jako rekwizyt nie strzelający, jak i broń strzelająca; szkolenie aktorów jak w bezpieczny sposób obsługiwać broń; informowanie odpowiednich służb o wykonywaniu scen z użyciem broni.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności