aplikacja Matura google play app store

Piosenkarz

wybrane grupy: zawody ogólne

Śpiewa solo lub w zespole wokalnym, chórze, rewii piosenki rozrywkowe (kabaretowe, literackie, taneczne), najczęściej z akompaniamentem zespołu instrumentalnego, w salach widowiskowych, koncertowych, lokalach gastronomicznych oraz w miejscach otwartych - na estradzie.

Główne zadania:
- uczestniczenie w systematycznych lekcjach śpiewu w celu doskonalenia głosu w wybranym przez siebie repertuarze oraz w zajęciach usprawniających kondycję fizyczną;
- dbałość o sprawność aparatu głosowego - skalę, giętkość i siłę brzmienia głosu;
- kształtowanie aparatu głosowego, zgodnie z zasadami sztuki wokalnej, w zakresie prawidłowej emisji głosu, dykcji, kultury brzmienia i artystycznej ekspresji;
- wybór repertuaru wokalnego zgodnie z posiadanymi możliwościami psycho- fizycznymi;
- stałe śledzenie i zapoznawanie się z repertuarem piosenkarskim, słuchanie muzyki i utworów wokalnych, w celu wzbogacenia wiedzy o muzyce, jej rodzajach, formach, stylach i rozwoju;
- gra na fortepianie dla rozwinięcia ogólnej muzykalności i ułatwienia pracy nad utworem wokalnym;
- posługiwanie się czytaniem nut, głosem i zapisem muzyki ze słuchu;
- opanowywanie podstawowych zasad sztuki aktorskiej, mowy scenicznej oraz tańca;
- współpraca z kompozytorem muzyki do wykonywanych utworów wokalnych, znajomość podstawowych technik kompozytorskich;
- współpraca z autorami tekstów do utworów wokalnych, znajomość zasad budowy piosenki;
- uczestniczenie w próbach koncertów, widowisk estradowych i artystycznych, w czasie których wykonywany jest utwór wokalny - solo lub w zespole;
- dobór odpowiednich kostiumów, rekwizytów i makijażu potrzebnych do wykonywania utworu wokalnego;
- współpraca z reżyserem i scenografem widowiska estradowego lub artystycznego, koncertu lub festiwalu piosenki w czasie przygotowywania występu wokalnego;
- umiejętne posługiwanie się mikrofonem;
- uczestniczenie w promocji własnej twórczości wokalnej; nagrywanie piosenki w studio telewizyjnym, wytwórni płytowej, radiu; nagrywanie kaset wideo z utworem wokalnym w celu reklamy wykonywanego repertuaru.

Zadania dodatkowe:
- uczestniczenie w konkursach, festiwalach i przeglądach kabaretowych piosenki różnego rodzaju (wojskowej, folkowej, aktorskiej, country, poezji śpiewanej, chodnikowej itp.) w kraju i zagranicą; - prowadzenie nauki śpiewu w szkole muzycznej stopnia podstawowego, na kursach piosenkarskich, w zespole wokalno-muzycznym itp. - po odpowiednim przeszkoleniu pedagogicznym.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności