aplikacja Matura google play app store

Pilot żeglugi śródlądowej

wybrane grupy: zawody ogólne

Pełni funkcję doradcy kierownika statku, posiada bardzo dobrą znajomość drogi wodnej, na którą ma uprawnienia pilotowe.

Główne zadania:
sprawdzanie warunków nawigacyjnych na drodze wodnej - stanu wody, głębokości tranzytowej, warunków atmosferycznych itp.;
sprawdzanie wymiarów statku w celu porównania z warunkami nawigacyjnymi na drodze wodnej;
sprawdzanie ilości i rodzaju ładunku oraz dokumentów statku;
współpraca z kierownikiem statku, mająca na celu bezpieczną nawigację statku;
bezpośrednie sterowanie statkiem, po uzgodnieniu z kierownikiem statku, zależnie od warunków nawigacyjnych na drodze wodnej;
informowanie administracji żeglugi śródlądowej i administracji drogi wodnej o zauważonych przeszkodach na drodze wodnej.

Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji kierownika statku; pełnienie funkcji kierownika zimowiska (zimowego postoju statków), kierownika koszarki (hotelu pływającego), przystani itp.; pełnienie funkcji kierownika maszyn, jeżeli posiada dodatkowe kwalifikacje.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności