aplikacja Matura google play app store

Pilot wycieczek

wybrane grupy: zawody ogólne

W imieniu organizatora turystyki towarzyszy uczestnikom imprezy turystycznej, sprawuje opiekę nad nimi, nadzoruje realizację założonego programu imprezy oraz czuwa nad sposobem wykonania usług świadczonych na rzecz uczestników.

Główne zadania:
zapewnienie właściwej realizacji programu imprezy;
kontrola jakości świadczeń i ich zgodność z zamówieniem;
sprawowanie opieki nad uczestnikami imprezy, a w sytuacjach nieprzewidzianych udzielanie im niezbędnej pomocy;
udzielenie uczestnikom imprezy informacji o przepisach obowiązujących turystów oraz podstawowej informacji krajoznawczej;
dbanie o dobre imię organizatora i nie narażanie go na straty;
reprezentowanie organizatora turystyki wobec krajowych i zagranicznych organów administracyjnych podczas imprezy i wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie imprezy;
pełnienie funkcji negocjatora w przypadku występowania sytuacji konfliktowych w grupie;
warunkowo pełni funkcję tłumacza podczas imprezy za granicą oraz dla turystów z zagranicy.

Zadania dodatkowe:
zgłaszanie organizatorowi uwag i opinii z przebiegu imprezy; wnioskowanie w sprawach programów imprez.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności