aplikacja Matura google play app store

Pilot szybowcowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Szkoli i wychowuje kandydatów na pilotów szybowcowych lub szkoli pilotów szybowcowych w celu podwyższenia ich kwalifikacji lotniczych.

Główne zadania:
- ocena przygotowania ogólnego i lotniczego osób przystępujących do szkolenia lotniczego i ich dotychczasowego doświadczenia lotniczego;
- kontrola wyników badań lotniczo-lekarskich osób przystępujących do szkolenia;
- opracowywanie planów szkolenia przydzielonej grupy osób oraz założenie i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;
- prowadzenie szkolenia lotniczego zgodnie z wymaganiami stosownych programów szkolenia i posiadanymi kwalifikacjami;
- organizowanie procesu szkolenia praktycznego oraz lotów szkoleniowych; podejmowanie decyzji o wykonywaniu lotów na podstawie analizy warunków meteorologicznych i terenowych, przewidywanej sytuacji ruchu lotniczego oraz możliwości osób szkolonych;
- nadzorowanie z ziemi samodzielnych lotów szkoleniowych, prowadzenie instruktażu przed lotem i po jego wykonaniu, a także w razie potrzeby podczas lotu (drogą radiotelefoniczną); analizowanie postępów szkolonych oraz, w razie potrzeby, podejmowanie decyzji o celowości dalszego szkolenia lotniczego;
- wychowywanie lotnicze przez osobisty przykład praktycznego, bieżącego stosowania się do zasad etyki zawodowej lub sportowej pilota, zachowania dyscypliny lotniczej, poszanowania sprzętu lotniczego i urządzeń lotniczych, lojalności w stosunku do środowiska ludzi lotnictwa i służb lotniczych, a także przez bieżące reagowanie na przypadki niewłaściwego postępowania w tym zakresie;
- bieżąca i wszechstronna ocena przydatności lotniczej osób szkolonych w trakcie całego procesu szkolenia oraz przedkładanie przełożonym wniosków wynikających z tej oceny;
- wykonywanie innych zadań zgodnie z procedurami obowiązującymi w miejscu pracy i posiadanymi aktualnymi kwalifikacjami.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności