aplikacja Matura google play app store

Pilot morski

wybrane grupy: zawody ogólne

Sprawuje funkcję doradcy nawigacyjnego kapitana statku, w czasie operacji cumowania, odcumowania i kotwiczenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na danym akwenie wodnym (wodach stoczniowych, portowych lub morskich), kieruje pracą uczestniczących w manewrach jednostek pomocniczych i cumowników, zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego.

Główne zadania:
uzgadnianie z zarządem portu czasu i miejsca cumowania lub odcumowania statku;
uzgadnianie z kapitanem portu warunków nawigacyjnych i wymogów bezpieczeństwa żeglugi oraz uzyskiwanie zgody na przeprowadzenie operacji pilotowania;
uzgadnianie liczby i wielkości holowników, łodzi cumowniczych oraz liczby cumowników biorących udział w operacji pilotowania i manewrach statku;
sprawdzanie zanurzenia i stanu załadowania pilotowanego statku;
zapoznawanie się z charakterystyką statku i uzgadnianie z kapitanem szczegółów operacji pilotowania;
doradzanie kapitanowi w zakresie nawigowania statkiem, przez określanie kursów i prędkości jednostki pływającej, w każdym momencie operacji pilotowania;
wydawanie poleceń kapitanom holowników i cumownikom dotyczących obsługi holowniczej i cumowniczej statku;
utrzymywanie stałego kontaktu z władzami portowymi w celu kontrolowania aktualnej sytuacji nawigacyjnej w rejonie prowadzenia operacji pilotowania oraz przekazywanie informacji o jej przebiegu;
składanie meldunków władzom portowym o zauważonych zagrożeniach bezpieczeństwa żeglugi i zanieczyszczeniach środowiska morskiego;
informowanie władz portowych o zakończeniu operacji pilotowania oraz sporządzanie dokumentacji z jej przebiegu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności