aplikacja Matura google play app store

Pilarz kamienia

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje różnego rodzaju maszyny, w tym sterowane komputerowo, do cięcia bloków kamiennych z marmuru, granitu i innych materiałów pochodzenia naturalnego (lub sztucznego) na płyty, elementy budowlane i inne, zgodnie z instrukcjami obsługi tych maszyn oraz przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Główne zadania:
  • obsługa traków jedno- i wielolinowych do cięcia dużych bloków kamiennych na płyty surowe o określonej grubości;
  • obsługa pił jedno- i dwusuportowych do cięcia płyt kamiennych w jednej płaszczyźnie;
  • obsługa pił jednosuportowych wieloosiowych CNC do cięcia płyt pod różnymi kątami (w kilku płaszczyznach);
  • obsługa centrów obróbczych CNC do wszechstronnej, precyzyjnej obróbki kamienia, pozwalającej na cięcie, frezowanie, profilowanie krawędzi, polerowanie płyt w celu uzyskania finalnego produktu (np. blaty kuchenne i łazienkowe, brodziki, płaskorzeźby itd.);
  • kontrolowanie jakości i wymiarów przetartych płyt oraz wycinanych płyt fasonowych oraz profilowanych elementów kamiennych;
  • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn oraz usuwanie drobnych uszkodzeń poszczególnych mechanizmów;
  • prowadzenie obowiązującej dokumentacji eksploatacyjno-ruchowej obsługiwanych urządzeń.


Zadania dodatkowe:
obsługa innych maszyn do cięcia kamienia, np. traków wahadłowych, tarczowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności