aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarz trawników / murawy (greenkeeper)

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się pielęgnacją i eksploatacją trawników w obiektach sportowych: na stadionach, boiskach do gry w piłkę, polach golfowych itp.; dba o jakość silnie eksploatowanych trawników stosując koszenie, nawożenie, aerację oraz inne zabiegi agrotechniczne; utrzymuje w dobrej kondycji trawniki na dużym terenie, o zróżnicowanej wysokości i różnych typach trawy, rozmaitym podłożu i stopniu eksploatacji.

Główne zadania:
 • prowadzenie prac przygotowawczych nawierzchni stadionu lub pola golfowego do obsadzeń sadzonkami traw;
 • wykonywanie mieszanek z ziemi ogrodowej, torfu i nawozów mineralnych wg ustalonej receptury;
 • dobieranie wg receptury mieszanek traw oraz przygotowywanie pokryw darniowych do obsadzeń trawnikowych;
 • obsadzanie i zakładanie trawników / murawy przy pomocy siewników;
 • utwardzanie i ubijanie posianej trawy za pomocą walców ogrodowych;
 • koszenie, nawożenie, aeracja (zabieg poprawiający cyrkulację wodno-powietrzną) trawników i murawy na boiskach, stadionach i polach golfowych;
 • dbałość o ochronę zieleni przed chorobami i szkodnikami oraz wprowadzanie ewentualnych zabiegów leczniczych: odchwaszczanie, nawożenie pogłówne, opylanie i opryskiwanie środkami ochrony roślin za pomocą opylaczy i opryskiwaczy;
 • dbałość o specjalistyczny sprzęt i podejmowanie decyzji o rodzaju i ilości zakupionych nawozów i sadzonek;
 • wyznaczenia ścieżek i przejść, szczególnie na polach golfowych;
 • planowanie rozmieszczenia zraszaczy wspomagających właściwe nawodnienie pola;
 • poddawanie regeneracji murawy na boiskach sportowych;
 • wymiana nawierzchni boisk, stadionów i pól golfowych;
 • obsługa specjalistycznych maszyn i ich bieżąca konserwacja: kosiarek, siewników, walców ogrodniczych, zraszaczy
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.


Zadania dodatkowe:
określanie warunków, jakie spełniać powinien stadion piłkarski czy pole golfowe w celu zapewnienia dobrej cyrkulacji powietrza niezbędnej dla wzrostu trawy i uzyskania wysokiej jakości murawy; udzielanie konsultacji dotyczących najkorzystniejszych terenów pod budowę obiektów sportowych podczas projektowania stadionów, boisk i pól golfowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności