aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Realizuje świadczenia zdrowotne, a w szczególności świadczenia zapobiegawcze oraz z zakresu promocji zdrowia mające na celu poprawę zdrowia i jakości życia ludności.

Główne zadania:
 • organizowanie placówki, gabinetu, stanowiska ds. promocji zdrowia zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • koordynowanie interdyscyplinarnym zespołem ds. promocji zdrowia;
 • organizowanie konferencji naukowych o tematyce zdrowotnej dla społeczności lokalnej;
 • opracowywanie programów promocji zdrowia dla społeczności lokalnej;
 • opracowywanie zdrowotnych programów edukacyjnych dla pacjentów z określonymi chorobami;
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów, społeczności lokalnej;
 • przygotowywanie jednostki organizacyjnej (kierownictwa, pracowników i zasobów) do wdrożenia programów promocji zdrowia;
 • interdyscyplinarna współpraca z samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi w obszarach zdrowia publicznego i mediami na rzecz promocji zdrowia;
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań w zakresie promocji zdrowia;
 • opracowywanie narzędzi kontroli efektów wdrażanych programów promocji zdrowia i dokonywanie oceny rezultatów realizowanego programu promocji zdrowia;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności